Pro Asiakirjat

Pro Asiakirjat -palvelu on pk-yrityksille kehitetty dokumenttien hallintajärjestelmä, jonka valmiiden sähköisten asiakirjamallien ja -pohjien avulla on helppo hallinnoida oman yrityksen tärkeimpiä perusdokumentteja. Pienemmässä organisaatiossa yksittäiset asiakirjat ovat yleensä vuosien varrelta joko paperitulosteena mapissa tai tiedostona eri tietokoneilla tai verkkolevyillä. Tällaisen dokumentaation hallinnointi on pitemmässä juoksussa hankalaa ja tuskastuttavaa, jopa mahdotonta.

Kenelle tarkoitettu:

 • yksinyrittäjille ja kaikille pk-yrityksille toimialasta riippumatta
 • soveltuu suurelta osin myös yhdistyksille
 • omaa toimintaa järjestelmällisemmäksi kehittäville
 • helppo tapa tuottaa hyvää materiaalia laadunhallinta- tai toimintajärjestelmään
 • valmista dokumentaatiota rahoittajille (pankki, uusi osakas tai pääomasijoittaja)
 • myyjälle hyvät materiaalit yrityksen myyntiä suunniteltaessa
 • ostajalle kustannustehokas työkalu yrityksen ostoon ja selvitystyöhön

Mitä hyötyä palvelusta on:

 • kustannustehokas pk-organisaation dokumenttienhallintajärjestelmä
 • palvelussa on käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallintatyökalut
 • kustannustehokas ratkaisu ns. Data Room -tarpeeseen
 • kaikki dokumentit ovat aina yhdessä paikassa
 • palvelimelle voidaan ladata myös vanhat asiakirjat PDF-muodossa
 • helppo löytää viimeisin versio (myös vanhat tallessa, jos halutaan)
 • päämies / tilaaja vakuuttuu hyvästä määrämuotoisesta dokumentaatiosta
 • valmista materiaalia yritysjärjestelyjä tai lisärahoitusta ajatellen
 • automaattiset varmuuskopiot
 • liitettävissä muihin Pro-palveluihin
 • mukana koulutusrekisteri ja sähköinen allekirjoitus

Perusversion ensimmäisen vaiheen ominaisuudet:

 • Muistio
 • Tiedote
 • Curriculum vitae / CV
 • Organisaation vuosikello
 • Hallituksen jäsenen suostumus
 • Kutsu hallituksen kokoukseen
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Suostumus luottamustoimeen
 • Yhtiökokouskutsu
 • Yhtiökokousvaltakirja
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja
 • Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
 • Kommandiittiyhtiön yhtiömiesten kokous
 • Osakasluettelo
 • Osakeyhtiön yhtiöjärjestys (lyhyt)
 • Osakeyhtiön yhtiöjärjestys (pitkä)
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus
 • Työsopimus
 • Työtodistus
 • Suullinen huomautus
 • Varoitus
 • Työntekijän irtisanominen
 • Lomautusilmoitus
 • Lomautustodistus
 • Ilmoitus lomautuksen päättymisestä
 • Kutsu työntekijän kuulemistilaisuuteen
 • Muistio työntekijän kuulemistilaisuudesta
 • Tarjouspyyntö
 • Tarjous
 • Tilaus 
 • Tilausvahvistus
 • Kuitti
 • Lasku
 • Maksumuistutus
 • Maksukehotus
 • Reklamaatio (laskusta)
 • Reklamaatio (tavaran tai palvelun virheestä)
 • Reklamaatio (virheellisestä perinnästä)
 • Kauppakirja
 • Kauppakirja - Irtain omaisuus
 • Kauppakirja - Ajoneuvo
 • Liikehuoneiston vuokrasopimus
 • Asuinhuoneiston vuokrasopimus
 • Autopaikan vuokrasopimus
 • Varaston vuokrasopimus
 • Vuokrasopimuksen irtisanominen
 • Edunvalvontavaltuutus
 • Testamentti
 • Velkakirja
 • Valtakirja
 • Tyhjä sopimuspohja (henkilöt / yritykset)
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (liittyy palvelun mukana tulevaan sähköiseen allekirjoitukseen: www.digitaalinenallekirjoitus.fi )

Laajan version ominaisuudet:

 • Yrityksen strategia
 • Osakassopimus I
 • Osakassopimus II
 • Liiketoimintasuunnitelma 
 • Projektisuunnitelma
 • Due diligence I
 • Due diligence II
 • Työohje
 • Toimintaohje
 • Salassapitosopimus
 • Corporate Governance
 • Matkalasku
 • Kululasku

www.asiakirjat.eu

Palvelua toteuttamassa